algemeen algemeen

Voorzitter:              H. Punter

Secretaris:             M. Sijperda-De Boer

Penningmeester:   B. Tolsma

Algemeen:             C. Feenstra

 
Nieuws van de Diaconie Nieuws van de Diaconie

Collecteopbrengsten
16 sept            €46,80 Stichting Vluchteling
23 sept            €151,86 Kerk in Actie: Aardbeving Lombok
30 sept             €65,93 Kerk in Actie: Versterk de kerk in het Midden-Oosten
7 okt                 €79,85 Overstromingen in India
14 okt              €111,23 Edukans: project Schoenmaatje
Bedankt voor uw gaven!

Collectedoelen
28 okt Hervormingsdag: Kerken in Oekraïne
4 nov Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat
7 nov Oikocredit
11 nov Kerk in Actie: Werelddiaconaat
18 nov Tsunami op Sulawesi
25 nov Kerk in Actie: Hulp aan straatkinderen in Colombia
2 dec Project 10/27: Medicijnen voor arme mensen in Malawi
9 dec Voedselbank Sneek-Wymbritseradeel
Van harte aanbevolen!

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst zijn met een hartelijke groet van de gemeente gegeven aan: 16 sept. dhr. A.J. de Boer, Koarnleane; 23 sept. dhr. W. Philippo, Tramstrjitte; 30 sept. mw. W. Bakker-Veninga, Hottingawei; 7 okt. mw. R. Bakker-Abma, Ingenawei; 14 okt. dhr. en mw. Wiersma-de Boer, Smidstrjitte.

Open maaltijd
Op maandag 12 november wordt er weer een open maaltijd gehouden in de consistorie van de Nicolaaskerk, om 18.00 uur. Bij deze bent u/ ben jij van harte uitgenodigd. Opgave kan via het formulier achter in de kerk, of bij een van de diakenen, t/m 10 november. Van harte welkom om een keer gezellig mee te eten!

Koffieochtend
Op donderdag 15 november is de eerste koffie-en-ontmoetingsochtend van dit seizoen. Deze ochtend begint om 10.00 uur en is in de Mande. We gaan oud-Hollandse (en Friese) spelletjes doen. Van harte uitgenodigd!

Namens de diaconie, Mintje Sieperda-de Boer

 

 
Nieuws van de Zending Nieuws van de Zending

Van de zendingscommissie
Door een distributiefout van Kerk in Actie konden de folders voor de najaarszendingsweek niet geleverd worden. Daarom gaat deze actie dit jaar niet door. De eerstvolgende zendingsactie zal zijn van 10 t/m 17 maart 2019. De leden van de zendingscommissie komen dan graag weer bij u langs.

Namens de zendingscommissie, Cor Feenstra
 

 
Nieuws over de stichting "Beautiful Gate" Nieuws over de stichting "Beautiful Gate"

Klik op de link om het laatste nieuws over de stichting "Beautiful Gate" te lezen. http://www.kerknijland.nl/downloadcentrum