Van de Kindernevendienst

Van de Kindernevendienst

Van de kindernevendienst

28 oktober –  Doopdienst – Mc. 10:46-59 –Een wereld van verschil
Vandaag lezen we het verhaal van de blinde Bartimeüs. Jezus geneest hem en hij kan weer zien. Niet alleen Bartimeüs verandert hierdoor, maar ook de mensen die erbij zijn.

4 november – Mc. 12:18-27 – Het klopt niet meer
Eén van de sadduceeën gaat naar Jezus: ‘Dat koninkrijk van de hemel kan niet bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. Met wie is zij getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de hemel zijn mensen als engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’

11 november – Mc. 12:28-34 – Als je één ding kunt onthouden…
Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’

18 november – Mc. 12:38-13:2 – Dat is veel!
Jezus zit met zijn leerlingen bij de offerkist bij de tempel, waar mensen geld in gooien. Rijke mensen gooien er grote bedragen in, een arme weduwe gooit er twee muntjes in. Toch heeft zij meer gegeven, zegt Jezus, want zij heeft gegeven van haar armoede.

25 november – Mc. 13:14-27 – Als het donker wordt
Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Jezus, Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas kijken vanaf een berg uit over Jeruzalem. Blijft deze stad zo mooi? Als de mensen niet bouwen aan een stad van vrede wordt het donker, een puinhoop. Dat mag niet gebeuren!

2 december – 1e Advent Openbaring 1:9-11 + 8:1-4 – Bericht uit de hemel
Johannes is naar het eiland Patmos verbannen. Hij krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat mensen in alle windstreken ze kunnen lezen. Hij ziet zeven engelen met bazuinen en nog veel, veel meer.

9 december – 2e Advent – Lucas 3:1-6 – Een nieuw begin
Johannes krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen alle mensen: ‘Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’ God maakt een nieuw begin met mensen, Hij zal ze redden.

Namens de leiding, Christien Draijer
 

 
Wat is kindernevendienst?

Wat is kindernevendienst?


Alle kinderen vanaf 4 jaar (of iets jonger) zijn welkom.
Elke zondag 9.30 uur in de kerk

lees meer ยป